เราคิด..เพื่อธุรกิจคุณ
+668-6929-3050 @pos.one

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พีโอเอส วัน จํากัด (“บริษัทฯ”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์อื่นของเรา ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พีโอเอส วัน จำกัด