Business Management Software
ติดต่อเรา

แพคเกจและราคา

แพคเกจ
จำนวนผู้ใช้งาน
จำนวนคลังสินค้า
รายการสินค้า (SKU)
จำนวนบิลขาย/เดือน
ดูข้อมูลย้อนหลัง (ปี)
ระบบนับสต๊อก
ระบบพิมพ์บาร์โค้ด
ระบบจัดส่งพัสดุฯ
แจ้ง SMS เลขพัสดุฯ
 
แจ้ง E-Mail เลขพัสดุฯ
ค่าบริการ (รายปี)
ลงทะเบียนใช้งาน...ฟรี

https://pos.one